Råd och vägledning

Några gratis tips och bra saker att veta

Innan du kontaktar oss, det hjälper oss båda om du har läst detta först.

Åtkomst

Från val av stål till beredning — värt att veta

Hur påverkar kiselhalten tjockleken på zinkskiktet och leveranskvaliteten? Vilka detaljer bör du vara uppmärksam på vid varmförzinkning, målning och metallisering?


Det här är bra frågor att ställa dig själv innan du börjar med ytbehandling. Vi vet svaren och vi är alltid redo att vägleda från början till slut. Men nedan kan du hitta några av svaren om du föredrar att läsa själv lite i det först.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Visste du att...
Silikon, på engelska ”kisel”, ska inte förväxlas med silikon. Kisel är ett naturligt kemiskt element som finns i jordytan, medan silikon är ett konstgjort ämne, härrörande från bland annat kisel. Det är kisel, inte silikon, som har inspirerat namnet Silicon Valley eftersom kisel används i datorer.
Vi guidar in

Val av stål

__wf_reserverad_ärva

Valet av stål är inte utan betydelse. Det har betydelse för slutresultatet.

Kiselhalten i stål påverkar inte bara tjockleken på zinkskiktet utan i slutändan leveranskvaliteten. DOT uppmärksammar detta - och det är därför kunden bör känna till kiselinnehållet för att bäst uppfylla kraven och önskningarna på skikttjocklek efter galvanisering.

Översikt

__wf_reserverad_ärva

De små detaljerna i konstruktionen är viktiga.

Det är därför vi vill vara din partner. De små detaljerna i varmförzinkning är ofta:

  • Det måste finnas hål för avluftning och avrinning av zink.
  • Det måste finnas hål för upphängning.
  • Det måste finnas hål i påsvetsade plåtar.
  • Det måste finnas lyftöglor i tungt gods.
  • Vassa kanter måste avrundas.

När det gäller målning och metallisering är de små detaljerna ofta:

  • Det måste eventuellt finnas lyftöglor i tungt gods.
  • Vassa kanter måste avrundas.

Förberedelse

__wf_reserverad_ärva

DOT erbjuder råd och vägledning redan i projektfasen.

Stålytan kan ha en mängd olika föroreningar eller beläggningar såsom färg, lack, olja, fett, svetsslagg eller svetsspray, som inte kan avlägsnas genom en normal rengöringsprocess.

DOT är glada att vara tillgänglig redan i konstruktionsstadiet med vägledning, eftersom den estetiska kvaliteten är viktig, eftersom materialet ska se smidigt ut och fritt från synliga defekter — särskilt där speciella krav ställs på utseende, jämnhet eller materialets funktion efter varmförzinkning.

Beläggningar eller föroreningar antas avlägsnas före inlämning av föremålet, såvida inte rengöring har avtalats i förväg med DOT.

Dessutom bör ett förhandsavtal upprättas för inlämning av artiklar med gamla zinkbeläggningar, eftersom borttagning är förknippat med extra kostnader. Detta gäller även ståldelar med särskilt svår rost (gravost), färger, lacker etc., som måste rengöras genom sandblästring eller annan mekanisk rengöring.

Reparation

__wf_reserverad_ärva

Det är viktigt att korrosionsskyddet är intakt. Därför kan reparation bli nödvändig.

Att utföra varmförzinkning och använda varmförzinkat stål innebär att det kan finnas behov av att reparera skador i beläggningarna.

Behovet kan uppstå i samband med svetsning, annan efterbehandling eller skalning orsakad av felaktig transport och hantering.

DOT erbjuder reparation baserat på en av dessa tre metoder:

  • Sprutförzinkning
  • Målning med zinkrik färg
  • Bättring med lågsmältande lödzink

Valet av metod beror bland annat på korrosionsmiljön och de effekter som varmförzinkade strukturer därefter utsätts för.

Målet är naturligtvis att korrosionsskyddet inte försämras jämfört med den ursprungliga varmförzinkningen, och att det åtminstone uppfyller kraven i standarden DS/EN ISO 1461.

Hitta en rådgivare

Vårt team av branschkända och erfarna experter är redo att hjälpa dig.

Hör av dig
__wf_reserverad_ärva
Bjarne Sändergård
Försäljningsdirektør, Sverige
__wf_reserverad_ärva
Albert Svensson
Säljare