VÅRT ANSVAR

Vårt inflytande går djupare än ytan

Vi inser att ytbehandling och särskilt varmförzinkning kräver mycket energi, och det är svårt att få energimätaren att gå långsammare.

VÅR ROLL

Vi maximerar livslängden och minimerar skador

Om en konstruktion, till exempel en bro eller byggnad, visar sig vara ohållbar eftersom behandlingen och bevarandet av materialen inte har gjorts tillräckligt noggrant, skickar det en stor räkning i riktning mot samhället och miljön. Och de mänskliga konsekvenserna som detta kan få, i det extrema fallet vågar vi inte ens tänka på.

Så det finns en hel del ansvar som lurar under ytan när det gäller vad vi gör. Och det är därför vi tar det på största allvar att varje enskilt projekt vi arbetar med utförs korrekt och professionellt så att det kan tjäna människor så säkert som möjligt och miljön så länge som möjligt.

Våra lösningar är inte bättre än de människor vi anställer. Därför går vi långt för att hitta erfarna och ansvarsfulla människor som är bekväma att arbeta med.
VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Alltid och allt med kvalitet, kunden och miljön i åtanke

När du samarbetar med oss får du mer än en leverantör. Du får en partner du kan lita på och som tar ansvar från början till slut.

__wf_reserverad_ärva
Vi tar ansvar för kvalitet

Bra utförande är mer hållbart eftersom det håller längre.

__wf_reserverad_ärva
Vi gör det så energieffektivt som möjligt

När vi sparar onödig tid och resurser använder vi mindre energi.

__wf_reserverad_ärva
Vi guidar och ger råd efter kundens behov

Genom att anpassa behov och förväntningar är det lättare att göra den bästa lösningen vid första försöket.

__wf_reserverad_ärva
Vi gör samarbetet enkelt och säkert

Kommunikation och öppenhet är nyckeln till en bra och säker arbetsmiljö för både kunder och kollegor.

Företagsansvar

Hållbar självförsörjning

Vi inser att ytbehandling och speciellt varmförzinkning kräver mycket energi, och det är svårt att få energimätaren att gå långsammare. Men vi gör vad vi kan för att se till att så mycket energi som möjligt kommer från förnybara källor och att vi blir 100% självförsörjande så snart som möjligt.

VÅRA INITIATIV

Här är fyra konkreta exempel på vad vi gör för att ta ansvar

.01
Vi har gått från gas till el

I vår största fabrik har vi bytt från gas till el som värmekälla.

.02
Vi har inga fossila bränslen

Vi har inga truckar som drivs med fossila bränslen

.03
Vi installerar solceller

Vi håller på att installera solceller på vår fabrik i Norge.

.04
Vi investerar i vindkraftverk

Vi har ett eget vindkraftverk och jobbar på att få fler.

Våra certifikat

Vi håller koll på certifikaten

Vi håller oss uppdaterade med de senaste standarderna och kraven för att leverera de resultat du förväntar dig av ett företag som vårt.

__wf_reserverad_ärva
ISO 14001 — Miljö

Vi hanterar och använder kemikalier, färgämnen och material på ett ansvarsfullt sätt för att minimera miljöskador.

__wf_reserverad_ärva
ISO 9001 — Kvalitet

Vi håller koll på kvaliteten på våra produkter och tjänster och uppdaterar kontinuerligt våra processer och system för att vara så effektiva som möjligt.

__wf_reserverad_ärva
Godkänd för galvanisering

Vi uppfyller internationella standarder och krav för galvanisering.