råd og vejledning

Et par gratis tips og gode ting at vide

Før du kontakter os, vil det hjælpe os begge, hvis du har læst dette først.

Tilgang

Fra valg af stål til klargøring – værd at vide

Hvordan påvirker siliciumindholdet zinklagets tykkelse og leverancens kvalitet? Hvilke detaljer skal I være opmærksomme på ved varmforzinkning, maling og metallisering?


Det er gode spørgsmål at stille sig selv, inden man begiver sig ud i overfladebehandling. Vi kender svarene, og vi er altid klar til at vejlede fra start til slut. Men herunder kan du finde nogle af svarene, hvis du foretrækker at læse lidt om det selv først.

Vidste du...
Silicium, på engelsk ‘silicon’, skal ikke forveksles med silikone. Silicium er et naturligt kemisk element, der findes i jordens overflade, mens silikone er et menneskeskabt stof, bl.a. afledt af silicium. Det er silicium, ikke silikone, der har inspireret navnet Silicon Valley, fordi silicium bruges i computere.
vi vejleder i

Stålvalg

Valg af stål er ikke uden betydning. Det har betydning for det endelige resultat.

Siliciumindholdet i stål influerer ikke kun på zinklagtykkelsen, men i sidste ende leverancens kvalitet. DOT er opmærksom på dette – og netop derfor bør kunden kende siliciumindholdet for bedst muligt at få opfyldt krav og ønsker til lagtykkelse efter varmgalvanisering.

Overblik

De små detaljer i konstruktionen er vigtige.

Derfor vil vi gerne være din medspiller. De små detaljer ved varmforzinkning er ofte:

  • Der skal være huller for udluftning og afløb af zink
  • Der skal være aflastningshuller i alle forstærkningsplader
  • Der skal være huller i påsvejste plader
  • Der skal måske være løfteøjer på tunge emner
  • Skårne kanter skal afrundes

Når det gælder maling og metallisering, er de små detaljer ofte:

  • Der skal eventuelt være løfteøjer på tunge emner
  • Skårne kanter skal afrundes

Klargøring

DOT tilbyder råd og vejledning allerede på projektstadiet.

Ståloverfladen kan have en lang række urenheder eller belægninger som maling, lak, olie, fedt, svejseslagge eller svejsesprøjt, som ikke kan fjernes ved en normal afrensningsproces.

DOT står gerne til rådighed allerede på projekteringsstadiet med vejledning, da den mere æstetiske kvalitet er vigtig, idet emnet bør fremstå jævnt og fri for synlige fejl – specielt hvor der stilles særlige krav til udseende, jævnhed eller materialets funktion efter varmforzinkningen.

Belægninger eller urenheder forudsættes fjernet inden indleveringen af emnet, medmindre der på forhånd er truffet aftale med DOT om afrensning.

Der bør videre fastlægges en forhåndsaftale ved indlevering af emner med gamle zinkbelægninger, da fjernelse er forbundet med ekstraomkostninger. Det gælder ligeledes stålemner med særlig svær rust (gravrust), maling, lak mv., som skal afrenses ved sandblæsning eller anden mekanisk afrensning.

Reparation

Det er vigtigt, at korrosionsbeskyttelsen er intakt. Derfor kan reparation blive nødvendigt.

Udførelse af varmforzinkning og brug af varmforzinket stål betyder, at der kan opstå behov for reparation af skader i belægningerne.

Behovet kan opstå i forbindelse med svejsning, anden efterbehandling, eller ved afskalninger, som er sket ved uhensigtsmæssig transport og håndtering.

DOT tilbyder reparation ud fra én af disse tre metoder:

  • Metalsprøjtning med zink
  • Påføring af zinkrig maling
  • Påføring af lavtsmeltende loddezink

Valg af metode afhænger bl.a. af korrosionsmiljøet og de påvirkninger, som de varmforzinkede konstruktioner efterfølgende udsættes for.

Målet er selvfølgelig, at korrosionsbeskyttelsen ikke bliver forringet i forhold til den oprindelige varmforzinkning, samt at den som minimum overholder kravene opstillet i standarden DS/EN ISO 1461.

Find rådgiver

Vores hold af branchekendte og erfarne eksperter sidder klar til at hjælpe dig.

Bliv kontaktet
Henrik Jakobsen
Salgschef, Fyn & Sjælland
Benny L. Johansen
Salgschef, Jylland